Бид хамтдаа байхдаа хүчтэй байдаг
2016-11-17
Семинар
2015-8-6
00
2015-8-6
2015-8-6
14
 <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="405" height="39">
<param name="movie" value="flashvortex.swf" />
<param name="quality" value="best" />
<param name="menu" value="true" />
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<embed src="flashvortex.swf" quality="best" menu="true" width...

2015-8-6
1233
2015-1-25
Статистик
2015-1-25
Коррелаци
2015-1-25
Боловсруулалт
2015-1-24
4-9 ангийнхан
2014-11-13
Логик 40 бодлого

Нэг бодлогыг зөв бодож сурснаар мянган бодлого бодох ухааныг олно.

Сүүлийн бичлэгүүд

. Семинар
. 00
. (гарчиггүй)
. 14
. 1233
. Статистик
. Коррелаци
. Боловсруулалт
. 4-9 ангийнхан
. Логик 40 бодлого
. 1-р курс Семинар 3
. http://www.monturnew.miniih.com/index.php/home/post/68
. IQ test
. Хялбар бодлогууд
. 2-р курс дидактикийн семинар №2

Холбоосууд

. Нүүр хуудас
. Танилцуулга
. Архив
. Email Me
. RSS тандагч

Найзууд

Хуудас: 1 » Нийт: 10
Өмнөх | Дараагийн


idiomatic-dormant